Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. rujna 2019. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) – Finanzamt D protiv E

(predmet C-657/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesfinanzhof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Finanzamt D

Tuženik: E

Prethodna pitanja

1.    Je li u okolnostima poput onih u glavnom postupku, u kojima porezni obveznik u ime medicinske službe zdravstvenog osiguranja izdaje mišljenja o potrebi pacijenata za njegom, riječ o djelatnosti koja ulazi u područje primjene članka 132. stavka 1. točke (g) Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 (u daljnjem tekstu: Direktiva 2006/112/EZ)?

2.    U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje:

(a)    Je li za priznavanje poduzetnika kao tijela koje je posvećeno socijalnoj dobrobiti u smislu članka 132. stavka 1. točke (g) Direktive 2006/112/EZ dostatno da taj poduzetnik pruža usluge kao podugovaratelj u ime tijela koje se na temelju nacionalnog prava priznaje kao tijelo posvećeno socijalnoj dobrobiti u smislu članka 132. stavka 1. točke (g) Direktive 2006/112/EZ?

(b)    U slučaju niječnog odgovora na pitanje 2.a: Je li u okolnostima poput onih u glavnom postupku činjenica da zdravstvena osiguranja i osiguranja za njegu paušalno preuzimaju troškove priznatog tijela u smislu članka 132. stavka 1. točke (g) Direktive 2006/112/EZ dostatna da se i podugovaratelj tog tijela smatra priznatim tijelom?

(c)    U slučaju niječnog odgovora na pitanja 2.a i 2.b: Može li država članica uvjetovati priznavanje kao tijela koje je posvećeno socijalnoj dobrobiti time da porezni obveznik zaista treba sklopiti ugovor s nositeljem socijalne zaštite ili socijalne skrbi, ili je za priznavanje dostatno to da u skladu s nacionalnim pravom postoji mogućnost sklapanja ugovora?

____________

1 SL 2006, L 347, str.1.