Language of document :

2019 m. rugsėjo 4 d. Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Finanzamt D / E

(Byla C-657/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Finanzamt D

Kita kasacinio proceso šalis: E

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar tokiomis kaip pagrindinės bylos aplinkybėmis, kai apmokestinamasis asmuo Medizinischer Dienst der Krankenversicherung (Sveikatos draudimo medicinos tarnyba) užsakymu rengia pacientų slaugos poreikio ekspertizes, vykdoma veikla, kuri patenka į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB1 dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 132 straipsnio 1 dalies g punkto taikymo sritį?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai:

a)    ar tam, kad verslininkas būtų pripažintas socialine gerove besirūpinančia organizacija, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2006/112/EB 132 straipsnio 1 dalies g punktą, pakanka, jog jis kaip subrangovas teiktų paslaugas organizacijos, pagal nacionalinę teisę pripažintos socialine gerove besirūpinančia organizacija, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2006/112/EB 132 straipsnio 1 dalies g punktą, užsakymu?

b)    Jei į antrojo klausimo a dalį būtų atsakyta neigiamai: ar tokiomis kaip pagrindinės bylos aplinkybėmis fakto, jog bendras pripažintos organizacijos, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2006/112/EB 132 straipsnio 1 dalies g punktą, išlaidas padengia ligonių ir slaugos kasos, pakanka tam, kad šios organizacijos subrangovas taip pat būtų laikomas pripažinta organizacija?

c)    Jei į antrojo klausimo a ir b dalis būtų atsakyta neigiamai: ar valstybė narė gali pripažinimą socialine gerove besirūpinančia organizacija susieti su sąlyga, kad apmokestinamasis asmuo iš tikrųjų sudarė sutartį su socialinės apsaugos arba globos ir rūpybos įstaiga, ar pripažinimui pakanka to, jog pagal nacionalinę teisę tokia sutartis galėjo būti sudaryta?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.