Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 25. září 2019 – Admiral Sportwetten GmbH a další

(Věc C-711/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci původního řízení

Navrhovatelky v řízení o opravném prostředku „Revision: Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG, AKO Gastronomiebetriebs GmbH

Žalovaný orgán: Magistrat der Stadt Wien

Předběžné otázky

Musí být článek 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti1 vykládán v tom smyslu, že je třeba ustanovení Wiener Wettterminalabgabegesetz (vídeňský zákon o poplatku ze sázkových terminálů), která stanoví zdanění provozování sázkových terminálů, pokládat za „technické předpisy“ ve smyslu tohoto ustanovení?

Vede okolnost, že ustanovení vídeňského zákona o poplatku ze sázkových terminálů nebyla oznámena ve smyslu směrnice (EU) 2015/1535 k tomu, že takový poplatek, jako je poplatek ze sázkových terminálů, nelze vybírat?

____________

1 Úř. věst. 2015, L 241, s. 1.