Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof (Austria) 25. septembril 2019 – Admiral Sportwetten GmbH jt

(kohtuasi C-711/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitajad: Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG, AKO Gastronomiebetriebs GmbH

Vastustaja: Magistrat der Stadt Wien

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord1 , artiklit 1 tuleb tõlgendada nii, et Viini linna kihlveoterminalimaksu seaduse (Wiener Wettterminalabgabegesetz) sätted, mis näevad ette kihlveoterminalide käitamise maksustamise, on „tehnilised eeskirjad“ viidatud sätte tähenduses?

2.    Kas Viini linna kihlveoterminalimaksu seaduse sätetest teatamata jätmise tõttu direktiivi 2015/1535 tähenduses ei tohiks sellist kihlveoterminalimaksu laadset maksu kehtestada?

____________

1 ELT 2015, L 241, lk 1.