Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 25.9.2019 – Admiral Sportwetten GmbH ym.

(asia C-711/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG ja AKO Gastronomiebetriebs GmbH

Vastapuolena oleva viranomainen: Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 6

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 9.9.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/15351 1 artiklaa tulkittava siten, että vedonlyöntiterminaaleista kannettavasta verosta annetun Wienin osavaltion lain (Wiener Wettterminalabgabegesetz) säännöksiä, joissa säädetään vedonlyöntiterminaalin käytettäväksi tarjoamisen verottamisesta, on pidettävä mainitussa säännöksessä tarkoitettuina teknisinä määräyksinä?

Johtaako se, ettei vedonlyöntiterminaaleista kannettavasta verosta annetun Wienin osavaltion lain säännöksiä ole ilmoitettu direktiivissä (EU) 2015/1535 tarkoitetulla tavalla, siihen, ettei vedonlyöntiterminaaleista kannettavan veron kaltaista veroa voida kantaa?

____________

1 EUVL 2015, L 241, s. 1.