Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. rujna 2019. uputio Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – Admiral Sportwetten GmbH i dr.

(predmet C-711/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Podnositelji revizije: Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG, AKO Gastronomiebetriebs GmbH

Tuženo tijelo: Magistrat der Stadt Wien

Prethodna pitanja

Treba li članak 1. Direktive (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva1 tumačiti na način da odredbe Wiener Wettterminalabgabegesetza (Bečki zakon o porezu na terminale za klađenje), kojima se predviđa oporezivanje držanja terminalâ za klađenje, valja smatrati „tehničkim propisima” u smislu tog članka?

Ima li nedostavljanje obavijesti o odredbama WWAG-a u smislu Direktive 2015/1535 za posljedicu to da se porez kao što je porez na terminale za klađenje ne smije naplatiti?

____________

1 SL 2015., L 241, str. 1.