Language of document :

A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2019. szeptember 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Admiral Sportwetten GmbH és társai

(C-711/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő felek: Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG, AKO Gastronomiebetriebs GmbH

Ellenérdekű félként eljáró hatóság: Magistrat der Stadt Wien

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv1 1. cikkét, hogy a Wiener Wettterminalabgabegesetz (a fogadóterminálokra kivetett adóról szóló bécsi tartományi törvény) azon rendelkezései, amelyek a fogadóterminálok üzemeltetésének adóztatását írják elő, az e rendelkezés értelmében vett „műszaki szabály[oknak]” minősülnek?

A fogadóterminálokra kivetett adóról szóló bécsi törvény rendelkezéseinek az (EU) 2015/1535 irányelv értelmében vett közlésének elmulasztása azt eredményezi-e, hogy a fogadóterminál-adóhoz hasonló adót nem lehet kivetni?

____________

1     HL 2015. L 241., 1. o.