Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) 25. septembra 2019 – Admiral Sportwetten GmbH in drugi

(Zadeva C-711/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Revidentke: Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG, AKO Gastronomiebetriebs GmbH

Nasprotna stranka: Magistrat der Stadt Wien

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 1 Direktive (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe1 razlagati tako, da je treba določbe Wiener Wettterminalabgabegesetz (zakon o dajatvi na samopostrežne stavne terminale mesta Dunaj, Avstrija), ki določajo obdavčenje obratovanja samopostrežnih stavnih terminalov, presojati kot „tehnične predpise“ v smislu te določbe?

Ali to, da določbe zakona o dajatvi na samopostrežne stavne terminale mesta Dunaj v smislu Direktive (EU) 2015/1535 niso bile sporočene, povzroči, da se dajatve, kakršna je dajatev na samopostrežne stavne terminale, ne sme pobrati?

____________

1 UL 2015, L 241, str. 1.