Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Handelsgericht Wien (Rakousko) dne 6. září 2019 – flightright GmbH v. Austrian Airlines AG

(Věc C-661/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Handelsgericht Wien

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: flightright GmbH

Žalovaná: Austrian Airlines AG

Předběžná otázka

Musí být čl. 7 odst. 1 druhá věta ve spojení s odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/911 vykládán v tom smyslu, že při přepravě osob leteckým spojením sestávajícím ze dvou dílčích úseků bez delšího pobytu na přestupním letišti je pro výši nároku na náhradu škody relevantní délkou pouze délka druhého dílčího úseku, jestliže žaloba směřuje proti letecké společnosti provozující druhý dílčí úsek, na němž došlo k nesrovnalosti, a přepravu na první dílčím úseku provozuje jiný letecký dopravce?

____________

1 Úř. věst. 2004, L 46, s. 1.