Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Handelsgericht Wien (Østrig) den 6. september 2019 – flightright GmbH mod Austrian Airlines AG

(Sag C-661/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Handelsgericht Wien

Parter i hovedsagen

Sagsøger: flightright GmbH

Sagsøgt: Austrian Airlines AG

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 7, stk. 1, andet punktum, sammenholdt med artikel 7, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 1 fortolkes således, at den afgørende distance for kompensationskravets størrelse ved persontransport på en flyrejse, der består af to tilsluttede flyforbindelser og ikke er forbundet med noget nævneværdigt ophold i omstigningslufthavnen, kun er distancen på den anden delstrækning, når klagen er rettet mod det transporterende luftfartsselskab på den anden delstrækning, hvor uregelmæssigheden har fundet sted, og transporten på den første delstrækning blev udført af et andet luftfartsselskab?

____________

1     EUT 2004, L 46, s. 1.