Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Handelsgericht Wien (Αυστρία) στις 6 Σεπτεμβρίου 2019 – flightright GmbH κατά Austrian Airlines AG

(Υπόθεση C-661/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Handelsgericht Wien

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα: flightright GmbH

Εναγομένη: Austrian Airlines AG

Προδικαστικό ερώτημα

Έχει το άρθρο 7, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, σε συνδυασμό με την παράγραφο 4 του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/911 , την έννοια ότι σε περίπτωση μεταφοράς επιβατών με πτήση αποτελούμενη από δύο σκέλη, χωρίς σημαντικής διάρκειας παραμονή στον αερολιμένα μετεπιβίβασης, για τον υπολογισμό του ύψους της αποζημιώσεως που δικαιούνται οι επιβάτες λαμβάνεται υπόψη μόνον η απόσταση της διαδρομής του δεύτερου σκέλους της πτήσης, όταν η σχετική αγωγή στρέφεται κατά του πραγματικού αερομεταφορέα του εν λόγω σκέλους, κατά το οποίο και σημειώθηκε η ανωμαλία, ενώ το πρώτο σκέλος της πτήσης εκτελείται από άλλον αερομεταφορέα;

____________

1 ΕΕ 2004, L 46, σ. 1.