Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Handelsgericht Wien (Austria) 6. septembril 2019 – flightright GmbH versus Austrian Airlines AG

(kohtuasi C-661/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Handelsgericht Wien

Põhikohtuasja pooled

Hageja ja apellatsioonkaebuse esitaja: flightright GmbH

Kostja ja vastustaja apellatsioonimenetluses: Austrian Airlines AG

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/911 , artikli 7 lõike 1 teist lauset koosmõjus lõikega 4 tuleb tõlgendada nii, et kahest lennust koosneva reisijateveo korral, kui ooteaeg teisele lennule ümberistumise lennujaamas ei ole märkimisväärne, siis võetakse hüvitise suuruse määramisel aluseks üksnes teise lennu pikkus, kui hagi on esitatud lennuettevõtja vastu, kes teostas teist lendu, mis tühistati või hilines, ja esimesel lennul oli vedajaks teine lennuettevõtja?

____________

1 ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10.