Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. rujna 2019. uputio Handelsgericht Wien (Austrija) – flightright GmbH protiv Austrian Airlines AG

(predmet C-661/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Handelsgericht Wien

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: flightright GmbH

Tuženik: Austrian Airlines AG

Prethodna pitanja

Treba li članak 7. stavak 1. drugu rečenicu u vezi sa stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta […] te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/911 tumačiti na način da je u slučaju prijevoza osoba zračnom linijom koja se sastoji od dvaju letova bez značajnijeg zadržavanja u transfernoj zračnoj luci za iznos prava na odštetu relevantna samo dužina druge dionice puta, ako je tužba podnesena protiv stvarnog zračnog prijevoznika koji je izveo drugu dionicu puta na kojoj je došlo do nepravilnosti a prijevoz na prvoj dionici puta izveo je drugi zračni prijevoznik?

____________

1 SL 2004., L 46, str. 1.