Language of document :

A Handelsgericht Wien (Ausztria) által 2019. szeptember 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – flightright GmbH kontra Austrian Airlines AG

(C-661/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Handelsgericht Wien

Az alapeljárás felei

Felperes: flightright GmbH

Alperes: Austrian Airlines AG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 7. cikke (1) bekezdésének második mondatát a (4) bekezdéssel összefüggésben, hogy egy két légi járatból álló repülő úton történő, az átszállási repülőtéren való jelentősebb tartózkodás nélkül megvalósuló személyszállítás esetében pusztán a második szakasz távolsága irányadó a kártalanítás mértékét illetően, amennyiben a kereset csak a rendellenességgel érintett második szakaszt üzemeltető légifuvarozó ellen irányul, és az első szakaszt egy másik légifuvarozó üzemeltette?

____________

1 HL 2004. L 46., 1. o.