Language of document :

2019 m. rugsėjo 6 d. Handelsgericht Wien (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje flightright GmbH / Austrian Airlines AG

(Byla C-661/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Handelsgericht Wien

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: flightright GmbH

Atsakovė: Austrian Airlines AG

Prejudicinis klausimas

Ar 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/911 , 7 straipsnio 1 dalies antrą sakinį, siejamą su 4 dalimi, reikia aiškinti taip, kad skraidinant keleivius iš dviejų skrydžių sudarytu maršrutu be ilgesnės pertraukos tarp skrydžių tarpiniame oro uoste lemiamą reikšmę teisės į kompensaciją dydžiui turi tik antrosios atkarpos atstumas, jeigu atitinkamas ieškinys reiškiamas antrosios atkarpos, kurioje įvyko incidentas, skrydį vykdančiam oro vežėjui, o pirmosios atkarpos skrydį vykdė kitas oro vežėjas?

____________

1 OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10.