Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Handelsgericht Wien (Austria) la 6 septembrie 2019 – flightright GmbH/Austrian Airlines AG

(Cauza C-661/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Handelsgericht Wien

Părțile din procedura principală

Apelantă: flightright GmbH

Intimată: Austrian Airlines AG

Întrebarea preliminară

Articolul 7 alineatul (1) a doua teză coroborat cu alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/911 , trebuie interpretat în sensul că în cazul unui transport aerian de pasageri compus din două zboruri, fără o ședere semnificativă pe aeroportul de tranzit, distanța celui de al doilea segment de zbor reprezintă distanța relevantă pentru a calcula cuantumul dreptului la compensație, atunci când acțiunea se îndreaptă împotriva operatorului efectiv de transport aerian care a efectuat al doilea segment de zbor pe care s-a produs perturbarea, iar pe primul segment de zbor transportul este efectuat de alt operator de transport aerian?

____________

1     JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218, rectificare în JO 2016, L 94, p. 17.