Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Handelsgericht Wien (Avstrija) 6. septembra 2019 – flightright GmbH/Austrian Airlines AG

(Zadeva C-661/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Handelsgericht Wien

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: flightright GmbH

Tožena stranka: Austrian Airlines AG

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba drugi stavek člena 7(1) v povezavi z odstavkom 4 Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta is Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/911 razlagati tako, da je v primeru prevoza potnikov v okviru letalske povezave, sestavljene iz dveh letov, brez omembe vrednega postanka na prestopnem letališču, le razdalja drugega leta razdalja, ki je upoštevna za določitev višine odškodnine, če je tožba vložena proti dejanskemu letalskemu prevozniku, ki je opravil drugi let, v okviru katerega je prišlo do nepravilnosti, in je prvi let opravil drug letalski prevoznik?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10.