Language of document :

Valitus, jonka Pilatus Bank plc on tehnyt 20.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-687/18, Pilatus Bank v. EKP, 10.7.2019 antamasta määräyksestä

(asia C-701/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Pilatus Bank plc (edustajat: O. H. Behrends ja M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Muu osapuoli: Euroopan keskuspankki (EKP)

Vaatimukset

Unionin tuomioistuimen on

kumottava unionin yleisen tuomioistuimen antama riidanalainen määräys

todettava, että kumoamisvaatimus voidaan ottaa tutkittavaksi

palautettava asia unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta se ratkaisee kumoamiskanteen

velvoitettava EKP korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut unionin yleisessä tuomioistuimessa ja muutoksenhakuvaiheessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksensa tueksi valittaja vetoaa seuraaviin valitusperusteisiin.

Ensimmäisen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin arvioi Maltan lainsäädäntöä vääristyneellä tavalla olettaessaan, että kaikki valittajan ja sen hallituksen toimivalta oli siirretty toimivaltaiselle henkilölle.

Toisen valitusperusteen mukaan valituksenalaisella määräyksellä loukataan oikeutta tehokkaaseen EU-oikeuden mukaiseen oikeussuojaan.

Kolmannen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki virheen katsoessaan, että riidanalainen päätös on ainoastaan valmisteleva toimi.

Neljännen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin arvioi vääristyneellä tavalla riidanalaisen päätöksen sisältöä ja yleisemmin ottaen asian tosiseikkoja.

Viidennen valitusperusteen mukaan valituksenalaista määräystä ei voida vahvistaa sen toissijaisesti esitetyn väitteen perusteella, jonka mukaa oli mahdollista, että toimivaltainen henkilö toimi yhteistyössä hallituksen jäsenten kanssa.

Kuudennen valitusperusteen mukaan valituksenalaista määräystä ei voida vahvistaa sen toissijaisesti esitetyn väitteen perusteella, jonka mukaan asian käsittelyyn osallistui asianajaja.

Seitsemännen valitusperusteen mukaan valituksenalaista määräystä ei voida vahvistaa sen toissijaisesti esitetyn väitteen perusteella, jonka mukaan riidanalainen päätös sisältyi pelkästään sähköpostiin.

Kahdeksannen valitusperusteen mukaan kanne ei ole jäänyt vaille kohdetta.

____________