Language of document :

Žalba koju je 20. rujna 2019. podnio Pilatus Bank plc protiv rješenja Općeg suda (drugo vijeće) od 10. srpnja 2019. u predmetu T-687/18, Pilatus Bank protiv Europske središnje banke (ESB)

(predmet C-701/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Pilatus Bank plc (zastupnici: O.H. Behrends, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Druga stranka u postupku: Europska središnja banka (ECB)

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine pobijano rješenje Općeg suda;

proglasi tužbu za poništenje dopuštenom;

vrati predmet Općem sudu na odlučivanje o tužbi za poništenje; i

naloži ESB-u snošenje tužiteljevih troškova i troškova ove žalbe.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj žalbi žalitelj ističe sljedeće žalbene razloge.

Prvi žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud iskrivio malteško pravo pretpostavljajući da su sve ovlasti žalitelja i njegova odbora bile prenesene nadležnoj osobi.

Drugi žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je pobijano rješenje povrijedilo jamstvo prava Unije na djelotvorni pravni lijek.

Treći žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud pogriješio pretpostavljajući da je pobijana odluka isključivo pripremna mjera.

Četvrti žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud iskrivio sadržaj pobijane odluke kao i, općenitije, činjenično stanje predmeta.

Peti žalbeni razlog, koji se temelji na tome da se pobijana odluka ne može prihvatiti na temelju podrednog argumenta da je bilo moguće savjetovanje nadležne osobe s direktorima.

Šesti žalbeni razlog, koji se temelji na tome da se pobijano rješenje ne može prihvatiti na temelju podrednog argumenta da je odvjetnik sudjelovao u predmetu.

Sedmi žalbeni razlog, koji se temelji na tome da se pobijano rješenje ne može prihvatiti na temelju podrednog argumenta da je pobijana odluka sadržana isključivo u poruci elektroničke pošte.

Osmi žalbeni razlog, koji se temelji na tome da tužba nije postala bespredmetna.

____________