Language of document :

A Törvényszék (második tanács) T-687/18. sz., Pilatus Bank kontra Európai Központi Bank (EKB) ügyben 2019. július 10-én hozott végzése ellen a Pilatus Bank plc által 2019. szeptember 20-án benyújtott fellebbezés

(C-701/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Pilatus Bank plc (képviselők: O. H. Behrends és M. Kirchner Rechtsanwälte)

A másik fél az eljárásban: Európai Központi Bank (EKB)

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék megtámadott végzését;

nyilvánítsa elfogadhatónak a megsemmisítés iránti keresetet;

utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé a megsemmisítés iránti keresetről való határozathozatal érdekében; továbbá

az EKB-t kötelezze a fellebbező költségeinek, valamint a fellebbezési eljárás költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztása érdekében a fellebbező a következő jogalapokra hivatkozik:

Az első jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék elferdítette a máltai jogot, amennyiben azt feltételezte, hogy a fellebbező és az igazgatóság minden jogkörét átruházták az illetékes személyre.

A második jogalap azon alapul, hogy a megtámadott végzés megsértette a hatékony jogorvoslat uniós jogi garanciáját.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék tévesen állapította meg, hogy a megtámadott határozat puszta előkészítő intézkedés.

A negyedik jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék elferdítette a megtámadott határozat tartalmát, valamint általánosabban az ügy tényállását.

Az ötödik jogalap azon alapul, hogy a megtámadott végzést nem lehet jóváhagyni azon másodlagos érv alapján, hogy az illetékes személynek lehetősége volt konzultálni az igazgatókkal.

A hatodik jogalap azon alapul, hogy a megtámadott végzést nem lehet jóváhagyni azon másodlagos érv alapján, hogy az ügyben ügyvéd is közreműködött.

A hetedik jogalap azon alapul, hogy a megtámadott végzést nem lehet jóváhagyni azon másodlagos érv alapján, hogy a megtámadott határozatot csak egy e-mail tartalmazta.

A nyolcadik jogalap azon alapul, hogy a kérelem nem vált okafogyottá.

____________