Language of document :

2019 m. rugsėjo 20 d. Pilatus Bank plc pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. liepos 10 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimtos nutarties byloje T-687/18, Pilatus Bank / Europos Centrinis Bankas (ECB)

(Byla C-701/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Pilatus Bank plc, atstovaujama advokatų O.H. Behrends ir M. Kirchner

Kita proceso šalis: Europos Centrinis Bankas (ECB)

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą Bendrojo Teismo nutartį,

pripažinti ieškinį dėl panaikinimo priimtinu,

grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad šis išnagrinėtų ieškinį dėl panaikinimo ir

įpareigoti ECB atlyginti apeliantės ir šio apeliacinio proceso bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą apeliantė remiasi toliau nurodytais pagrindais.

Pirmasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas iškraipė Maltos teisę, darydamas prielaidą, jog visi apeliantės ir jos valdybos įgaliojimai buvo perduoti kompetentingam asmeniui.

Antrasis pagrindas grindžiamas tuo, kad skundžiama nutartimi pažeista ES teisėje įtvirtinta veiksmingos teisinės gynybos garantija.

Trečiasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas klaidingai nusprendė, jog ginčijamas sprendimas yra tik parengiamoji priemonė.

Ketvirtasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas iškraipė ginčijamo sprendimo turinį ir apskritai bylos faktus.

Penktasis pagrindas grindžiamas tuo, kad skundžiama nutartis negali būti pripažinta pagrįsta remiantis alternatyviu argumentu dėl galimos kompetentingo asmens konsultacijos su valdybos nariais.

Šeštasis pagrindas grindžiamas tuo, kad skundžiama nutartis negali būti pripažinta pagrįsta remiantis alternatyviu argumentu dėl advokato dalyvavimo byloje.

Septintasis pagrindas grindžiamas tuo, kad skundžiama nutartis negali būti pripažinta pagrįsta remiantis alternatyviu argumentu, jog ginčijamas sprendimas buvo tik elektroniniame laiške.

Aštuntasis pagrindas grindžiamas tuo, kad ieškinio dalykas neišnyko.

____________