Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 20 september 2019 door Pilatus Bank plc tegen de beschikking van het Gerecht (Tweede kamer) van 10 juli 2019 in zaak T-687/18, Pilatus Bank/Europese Centrale Bank (ECB)

(Zaak C-701/19 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Pilatus Bank plc (vertegenwoordigers: O. H. Behrends, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Andere partij in de procedure: Europese Centrale Bank (ECB)

Conclusies

de bestreden beschikking van het Gerecht vernietigen;

vaststellen dat het beroep tot nietigverklaring ontvankelijk is;

de zaak terugverwijzen naar het Gerecht voor een nieuwe uitspraak op het beroep tot nietigverklaring; en

ECB verwijzen in de kosten van de rekwirante alsmede in de kosten van deze hogere voorziening.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van het beroep voert de verzoekende partij de volgende middelen aan.

Eerste middel: het Gerecht heeft het Maltees recht verdraaid door te veronderstellen dat alle bevoegdheden van de rekwirante en haar raad van bestuur overgedragen zijn aan de bevoegde persoon.

Tweede middel: de bestreden beschikking schendt de waarborg van een doeltreffende voorziening in rechte krachtens Europees recht.

Derde middel: het Gerecht is ten onrechte ervan uitgegaan dat het bestreden besluit een louter voorbereidende maatregel is.

Vierde middel: het Gerecht heeft de inhoud van het bestreden besluit en meer in het algemeen de feiten van de zaak onjuist beoordeeld.

Vijfde middel: de bestreden beschikking kan niet worden aanvaard op grond van de subsidiaire grond dat de bevoegde persoon met de bestuurders kan overleggen.

Zesde middel: de bestreden beschikking kan niet worden aanvaard op grond van de subsidiaire grond dat een advocaat betrokken was bij de zaak.

Zevende middel: de bestreden beschikking kan niet worden aanvaard op grond van de subsidiaire grond dat het bestreden besluit vervat was in een loutere e-mail.

Achtste middel: het onderhavige beroep is niet zonder voorwerp geraakt.

____________