Language of document :

Pritožba, ki jo je Pilatus Bank plc vložila 20. septembra 2019 zoper sklep Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 10. julija 2019 v zadevi T-687/18, Pilatus Bank/European Central Bank (ECB)

(Zadeva C-701/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: Pilatus Bank plc (zastopnika: O.H. Behrends, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Druga stranka v postopku: Evropska centralna banka (ECB)

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijani sklep Splošnega sodišča;

ničnostno tožbo razglasi za dopustno;

zadevo vrne Splošnemu sodišču, da odloči o ničnostni tožbi; in

ECB naloži, naj plača stroške pritožnice in stroške v zvezi s to pritožbo.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik v utemeljitev pritožbe navaja naslednje pritožbene razloge.

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče naj bi izkrivilo malteško pravo s tem da je štelo, da so bile vse pristojnosti pritožnice in njenega upravnega odbora prenesene na pristojno osebo.

Drugi pritožbeni razlog: z izpodbijanim sklepom je bila kršena pravica do učinkovitega pravnega sredstva, določena s pravom Unije.

Tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče naj bi napačno štelo, da je izpodbijani sklep le pripravljalni akt.

Četrti pritožbeni razlog: Splošno sodišče naj bi izkrivilo vsebino izpodbijanega akta in, splošneje, dejansko stanje.

Peti pritožbeni razlog: izpodbijanega sklepa naj ne bi bilo mogoče potrditi na podlagi podredno navedene trditve, v skladu s katero naj bi bilo možno posvetovanje med pristojno osebo in člani upravnega odbora.

Šesti pritožbeni razlog: izpodbijanega sklepa naj ne bi bilo mogoče potrditi na podlagi podredno navedene trditve, da je bil v zadevo vpleten odvetnik.

Sedmi pritožbeni razlog: izpodbijanega sklepa naj ne bi bilo mogoče potrditi na podlagi podredno navedene trditve, da je bil izpodbijani sklep le vsebina elektronskega sporočila.

Osmi pritožbeni razlog: s tem razlogom se trdi, da naj tožba ne bi postala brezpredmetna.

____________