Language of document :

Quanta Storage, Inc. 20. septembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 12. juuli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-772/15: Quanta Storage, Inc. versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-699/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Quanta Storage, Inc. (esindajad: barrister B. Hartnett, Rechtsanwalt O. Geiss, advocaat W. Sparks, dikogoros T. Siakka)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud kohtuotsus osas, milles jäetakse rahuldamata hagi ja jäetakse Quanta Storage’i kohtukulud tema enda kanda ning mõistetakse temalt välja neli viiendikku komisjoni kohtukuludest;

tühistada komisjoni 21. oktoobri 2015. aasta otsus (asi AT39639 – optilised kettaseadmed) apellanti puudutavas osas;

teise võimalusena vähendada apellandile määratud trahvi;

kolmanda võimalusena saata kohtuasi tagasi Üldkohtusse; ja

mõista kõik kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant viis väidet.

Esimene väide, et Üldkohus ei kohaldanud õiget õiguslikku kriteeriumi ja moonutas tõendeid seoses sellega, et komisjoni järeldus mitme rikkumise kohta rikkus kaitseõigusi.

Teine väide, et Üldkohus on tõendeid moonutanud seoses kaitseõiguste ja õigusega heale haldusele.

Kolmas väide, et Üldkohus ei ole käsitlenud ühte olulist küsimust või mõistnud seda õigesti ja/või ei kohaldanud õiget õiguslikku kriteeriumi seoses rikkumise ulatust puudutavate vastuoludega.

Neljas väide, et tõendeid on moonutatud, ei ole kohaldatud õiget õigusnormi ja/või ei käsitlenud asjaomase ühte olulist küsimust või mõistnud seda õigesti seoses hageja vastutusega ELTL artikli 101 alusel.

Viies väide, et on rikutud täielikku pädevust, tõendeid moonutatud ja et põhjendused on väärad seoses trahvi määramisega.

____________