Language of document :

Valitus, jonka Quanta Storage, Inc. on tehnyt 20.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-772/15, Quanta Storage v. komissio, 12.7.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-699 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Quanta Storage, Inc. (edustajat: B. Hartnett, barrister, O. Geiss, Rechtsanwalt, W. Sparks, advocaat ja T. Siakka, dikigóros)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen tuomion siltä osin kuin siinä hylätään kanne ja velvoitetaan Quanta Storage vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan neljä viidesosaa komissiolle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista

kumoaa 21.10.2015 tehdyn komission päätöksen (Asia AT39639 – Optiset levyasemat) siltä osin kuin se koskee valittajaa

toissijaisesti alentaa valittajalle määrätyn sakon määrää

toissijaisesti palauttaa asian unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi ja

velvoittaa komission korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksensa tueksi valittaja vetoaa seuraavaan viiteen valitusperusteeseen:

Ensimmäinen valitusperuste, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin ei soveltanut asianmukaisia oikeudellisia edellytyksiä ja otti selvitysaineiston huomioon vääristyneellä tavalla siltä osin kuin kyse on siitä, että komissio loukkasi valittajan puolustautumisoikeuksia todetessaan useita rikkomisia.

Toinen valitusperuste, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin otti selvitysaineiston huomioon vääristyneellä tavalla siltä osin kuin kyse on puolustautumisoikeuksista ja oikeudesta hyvään hallintoon.

Kolmas valitusperuste, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin ei käsitellyt merkityksellistä kysymystä tai ei ymmärtänyt sitä oikein ja/tai ei soveltanut asianmukaisia oikeudellisia edellytyksiä rikkomisen laajuutta koskeviin ristiriitaisuuksiin.

Neljäs valitusperuste, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin otti selvitysaineiston huomioon vääristyneellä tavalla, ei soveltanut asianmukaisia oikeudellisia edellytyksiä ja/tai ei käsitellyt merkityksellistä kysymystä tai ei ymmärtänyt sitä oikein siltä osin kuin kyse on SEUT 101 artiklan mukaisesta valittajien vastuusta.

Viides valitusperuste, jonka mukaan täyttä tuomiovaltaa käytettiin väärin, selvitysaineisto otettiin huomioon vääristyneellä tavalla ja perustelut olivat puutteelliset sakon määräämisen osalta.

____________