Language of document :

Žalba koju je 20. rujna 2019. podnio Quanta Storage, Inc. protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 12. srpnja 2019. u predmetu T-772/15, Quanta Storage, Inc. protiv Europske komisije

(predmet C-699/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Quanta Storage, Inc. (zastupnici: B. Hartnett, barrister, O. Geiss, Rechtsanwalt, W. Sparks, advocaat, T. Siakka, Δικηγόρος)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine pobijanu presudu u dijelu u kojem odbija tužbu i nalaže društvu Quanta Storage snošenje vlastitih troškova i plaćanje četiri petine troškova Komisije;

poništi Odluku Komisije od 21. listopada 2015. (predmet AT39639 – Optical Disk Drives) u dijelu u kojem se odnosi na žalitelja;

podredno, smanji novčanu kaznu koja je izrečena žalitelju;

podredno, vrati predmet Općem sudu na ponovno suđenje; i

naloži Komisiji snošenje svih troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti žalbe, žalitelj ističe sljedećih pet žalbenih razloga .

Prvi žalbeni razlog, koji se temelji na tome da Opći sud nije primijenio relevantni pravni kriterij te je iskrivio jasni smisao dokaza u odnosu na povredu prava obrane Komisijinim utvrđenjem više povreda.

Drugi žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud iskrivio jasni smisao dokaza koji se odnose na pravo obrane i pravo na dobru upravu.

Treći žalbeni razlog, koji se temelji na tome da se Opći sud nije bavio s relevantnom točkom ili ju pravilno razumio i/ili da nije primijenio pravilan pravni kriterij u odnosu na proturječnosti u odnosu na opseg povrede.

Četvrti žalbeni razlog, koji se temelji na iskrivljavanju jasnog smisla dokaza, neprimjenjivanju pravilnog pravnog kriterija i/ili propustu bavljenja s relevantnom točkom ili njezinim pravilnim razumijevanjem u odnosu na žaliteljevu odgovornost iz članka 101. UFEU-a.

Peti žalbeni razlog, koji se temelji na povredi neograničene nadležnosti, iskrivljavanju jasnog smisla dokaza i nedostatku u obrazloženju u odnosu na određivanje novčane kazne.

____________