Language of document :

A Törvényszék (ötödik tanács) T-772/15. sz., Quanta Storage, Inc. kontra Európai Bizottság ügyben 2019. július 12-én hozott ítélete ellen a Quanta Storage, Inc. által 2019. szeptember 20-án benyújtott fellebbezés

(C-699/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Quanta Storage, Inc. (képviselők: B. Hartnett Barrister, O. Geiss Rechtsanwalt, W. Sparks advocaat, T. Siakka Δικηγόρος)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet, amennyiben az elutasítja a keresetet, és a Quanta Storage-t kötelezi saját költségeinek, valamint a Bizottság részéről felmerült költségek négyötödének viselésére;

semmisítse meg a 2015. október 21-i bizottsági határozatot (AT39639 – „optikailemez-meghajtókˮ-ügy), amennyiben az a fellebbezőre vonatkozik;

vagylagosan, csökkentse a fellebbezővel szemben kiszabott bírságot;

vagylagosan, az ügyet utalja vissza a Törvényszékhez, és

a Bizottságot kötelezze az eljárás valamennyi költségének viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztása érdekében a fellebbező az alábbi öt jogalapra hivatkozik.

Első jogalap: a Törvényszék elmulasztotta alkalmazni a releváns jogi mércét, továbbá egyértelmű bizonyítékokat ferdített el azzal összefüggésben, hogy a Bizottság több jogsértés megállapításával megsértette a védelemhez való jogot.

Második jogalap: a Törvényszék a védelemhez való joggal és a megfelelő ügyintézéshez való joggal összefüggésben egyértelmű bizonyítékokat ferdített el.

Harmadik jogalap: a Törvényszék a jogsértés terjedelmével kapcsolatos ellentmondásokkal összefüggésben elmulasztott foglalkozni a releváns kérdésekkel, vagy azokat nem értelmezte megfelelően és/vagy elmulasztotta alkalmazni a helyes jogi mércét.

Negyedik jogalap: a fellebbező EUMSZ 101. cikk szerinti felelősségének fennállását illetően egyértelmű bizonyítékok elferdítése, a helyes jogi mérce alkalmazásának elmulasztása és/vagy annak elmulasztása, hogy a Törvényszék a releváns kérdésekkel foglalkozzék vagy azokat helyesen értelmezze.

Ötödik jogalap: a bírság kiszabásával összefüggésben a korlátlan felülvizsgálati jogkör megsértése, egyértelmű bizonyítékok elferdítése és hiányos indokolás.

____________