Language of document :

Recurs introdus la 20 septembrie 2019 de Quanta Storage, Inc. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 12 iulie 2019 în cauza T-772/15, Quanta Storage Inc./Comisia Europeană

(Cauza C-699/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Quanta Storage, Inc. (reprezentanți: B. Hartnett, Barrister, O. Geiss, Rechtsanwalt, W. Sparks, advocaat, T. Siakka, dikigoros)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

anularea hotărârii atacate în măsura în care prin aceasta se respinge acțiunea și se dispune ca Quanta Storage să suporte propriile cheltuieli de judecată și să plătească patru cincimi din cheltuielile de judecată suportate de Comisie;

anularea Deciziei Comisiei din 21 octombrie 2015 (cazul AT39639 –Unități optice de disc) în măsura în care o vizează pe recurentă;

cu titlu alternativ, reducerea amenzii aplicate recurentei;

cu titlu alternativ, trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului;

obligarea Comisiei să suporte toate costurile procedurii.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, recurenta invocă următoarele cinci motive.

Primul motiv: faptul că Tribunalul nu a aplicat testul juridic relevant și a distorsionat sensul clar al probelor în raport cu încălcarea dreptului la apărare privind identificarea de Comisie a mai multor încălcări.

Al doilea motiv: faptul că Tribunalul a denaturat eronat sensul clar al probelor privind dreptul la apărare și dreptul la bună administrare.

Al treilea motiv: faptul că Tribunalul nu a analizat un aspect relevant sau nu l-a interpretat corect și/sau nu a aplicat testul juridic corect în raport cu contradicțiile privind sfera încălcării.

Al patrulea motiv: faptul că a avut loc o denaturare a sensului clar al probelor, neaplicarea testului juridic corect și/sau lipsa analizei unui aspect relevant sau interpretarea eronată a acestuia în ceea ce privește răspunderea recurentei în temeiul articolului 101 TFUE.

Al cincilea motiv: faptul că s-a încălcat competența de plină jurisdicție, denaturarea sensului clar al probelor și raționamentul incorect în raport cu stabilirea amenzii.

____________