Language of document :

Pritožba, ki jo je Quanta Storage, Inc. vložila 20. septembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 12. julija 2019 v zadevi T-772/15, Quanta Storage, Inc./Evropska komisija

(Zadeva C-699/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Quanta Storage, Inc. (zastopniki: B. Hartnett, Barrister, O. Geiss, Rechtsanwalt, W. Sparks, advocaat, in T. Siakka, Δικηγόρος)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano sodbo v delu, v katerem je bila z njo zavrnjena tožba in odrejeno, da družba Quanta Storage nosi svoje stroške in plača štiri petine stroškov Komisije;

razglasi ničnosti Sklepa Komisije z dne 21. oktobra 2015 (Zadeva AT39639 – Pogoni za optične diske) v delu, v katerem se nanaša na pritožnico;

podredno, zniža globo, naloženo pritožnici;

podredno, zadevo vrne Splošnemu sodišču v ponovno odločanje, in

Komisiji naloži, naj nosi vse stroške postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitvi tožbe navaja teh pet tožbenih razlogov.

Prvi tožbeni razlog: Splošno sodišče ni uporabilo upoštevnih zakonskih meril in je izkrivilo dokaze o tem, da je bila pravica do obrambe kršena s Komisijino ugotovitvijo o več kršitvah.

Drugi tožbeni razlog: Splošno sodišče je izkrivilo dokaze o pravici do obrambe in pravici do dobrega upravljanja.

Tretji tožbeni razlog: Splošno sodišče se ni ukvarjalo z upoštevnim vidikom oziroma ga ni pravilno razumelo in/ali ni uporabilo pravilnih zakonskih meril glede protislovij o obsegu kršitve.

Četrti tožbeni razlog: izkrivljanje dokazov, neuporaba pravilnih zakonskih meril in/ali neukvarjanje z upoštevnim vidikom oziroma pravilno razumevanje odgovornosti pritožnice na podlagi člena 101 PDEU.

Peti tožbeni razlog: kršitev neomejene sodne pristojnosti, izkrivljanje dokazov in pomanjkljiva obrazložitev glede določitve globe.

____________