Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Augstākā tiesa (Senāts) (Letonia) la Augstākā tiesa (Senāts) – Euromin Holdings (Cyprus) Limited/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(Cauza C-735/19)

Limba de procedură: letona

Instanța de trimitere

Augstākā tiesa (Senāts)

Părțile din procedura principală

Reclamantă în primă instanță și recurentă: Euromin Holdings (Cyprus) Limited

Pârâtă în primă instanță și intimată: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Întrebările preliminare

O reglementare națională care prevede că prețul acțiunii pentru o ofertă obligatorie de răscumpărare este calculat prin împărțirea activelor nete ale societății în cauză (inclusiv interesele care nu controlează – minoritare) este contrară aplicării corecte a articolului 5 din Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumpărare1 ?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, şi anume în sensul că activele nete ale societății în cauză nu trebuie să includă interesele care nu controlează sau minoritare, poate fi considerată ca fiind clar determinată, în sensul articolului 5 alineatul (4) al doilea paragraf din Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumpărare, o metodă de stabilire a prețului acțiunii pentru înțelegerea căreia este necesar să se aplice una dintre metodele de dezvoltare jurisprudențială a dreptului, mai exact interpretarea teleologică?

Este conformă cu articolul 5 alineatul (4) din Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumpărare, şi anume cu stabilirea unui preț echitabil, o reglementare care prevede că trebuie ales prețul cel mai ridicat dintre aceste trei posibile variante:

3.1. prețul la care ofertantul sau persoanele care acționează în mod concertat cu acesta au achiziționat acțiunile societății în cauză în ultimele 12 luni. În cazul achiziționării de acțiuni la prețuri diferite, prețul de răscumpărare va fi constituit de cel mai ridicat dintre prețurile de achiziție ale acțiunilor în cursul celor 12 luni anterioare nașterii obligației legale de a prezenta o ofertă de răscumpărare;

3.2.    prețul mediu ponderat al acțiunii pe piața reglementată sau în sistemul de negociere multilateral cu cel mai mare volum de tranzacții al acțiunilor în discuție în cursul ultimelor 12 luni. Prețul mediu ponderat al acțiunii se calculează pe baza celor 12 luni anterioare nașterii obligației legale de a prezenta o ofertă de răscumpărare;

3.3.    valoarea acțiunii calculată prin împărțirea activelor nete ale societății în cauză la numărul de acțiuni emise. Activele nete se calculează prin deducerea din cuantumul total al elementelor de activ ale societății în cauză a părţii de acțiuni proprii și a pasivelor. În cazul în care societatea în cauză deține acțiuni cu valori nominale diferite, pentru a calcula valoarea acțiunii, activele nete se împart proporţional cu procentajul pe care îl reprezintă fiecare valoare nominală a acțiunii în capitalul social?

În cazul în care metoda de calcul instituită de dreptul național prin utilizarea marjei de apreciere conferite [statelor membre] la articolul 5 alineatul (4) al doilea paragraf din Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumpărare conduce la un preț mai ridicat decât cel care rezultă din articolul 5 alineatul (4) primul paragraf, este conform cu obiectivul directivei să se aleagă întotdeauna prețul cel mai ridicat?

În cazul în care un prejudiciu este cauzat unui particular ca o consecinţă a unei aplicări incorecte a dreptului Uniunii, dreptul național poate să prevadă o limitare a reparării prejudiciului respectiv în cazul în care această limitare se aplică atât prejudiciilor suferite ca urmare a aplicării incorecte a dreptului național, cât și celor suferite ca urmare a aplicării incorecte a dreptului Uniunii?

Dispozițiile Directivei 2004/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumpărare aplicabile în prezenta cauză conferă drepturi particularilor, cu alte cuvinte este îndeplinită cerinţa corespunzătoare pentru a determina răspunderea statului?

____________

1 JO 2004, L 142, p. 12, Ediție specială 17/vol. 2, p. 44.