Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Leedu) 10. septembril 2019– UAB „Skonis ir kvapas“ versus Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(kohtuasi C-674/19)

Kohtumenetluse keel: leedu

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: UAB „Skonis ir kvapas“

Vastustaja: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Eelotsuse küsimused

1.    Kas nõukogu 21. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/64/EL1 tubakatoodetele kohaldatava aktsiisi struktuuri ja määrade kohta artikli 2 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et põhikohtuasjas arutluse all olevat vesipiibutubakat (mis koosneb tubakast (kuni 24%), suhkrusiirupist, glütseriinist, lõhna- ja maitseainetest ning säilitusainest), tuleb selle sätte kohaldamisel pidada „tooteks, mis koosneb […] osaliselt ainetest, mis ei ole tubakas“?

2.    Kas direktiivi 2011/64/EL artikli 5 lõiget 1 tuleb, sh juhtudel, mil seda tuleb tõlgendada koosmõjus selle direktiivi artikli 2 lõikega 2, tõlgenda nii, et juhul, kui tubakas, mis sisaldub suitsetamiseks mõeldud segus – praegusel juhul vesipiibutubakas, mis on käsitletavas kohtuasjas arutluse all olev toode –, vastab direktiivi 2011/64/EL artikli 5 lõikes 1 nimetatud kriteeriumidele, tuleb kogu segu pidada suitsetamistubakaks olenemata sellest, et see sisaldab ka muid aineid?

3.    Kui vastus teisele küsimusele on eitav, siis kas direktiivi 2011/64/EL artikli 2 lõiget 2 ja/või artikli 5 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellist vaidlusalust toodet nagu on käsitlusel põhikohtuasjas, mis on valmistatud, segades peeneks lõigatud valmistubakat muude vedelal kujul ja tavapäraselt peene struktuuriga ainetega (suhkrusiirup, glütseriin, maitse- ja lõhnaained ning säilitusaine), tuleb selle direktiivi kohaldamisel pidada tervikuna suitsetamistubakaks?

4.    Kui vastus teisele küsimusele on eitav ning esimesele ja kolmandale küsimusele jaatav, siis kas nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/872 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, mida on muudetud nõukogu 27. septembri 2011. aasta määrusega (EL) nr 1006/2011, nõukogu 9. oktoobri 2012. aasta rakendusmäärusega (EL) nr 927/2012, nõukogu 4. oktoobri 2013. aasta rakendusmäärusega (EL) nr 1001/2013 ja nõukogu 16. oktoobri 2014. aasta rakendusmäärusega (EL) nr 1101/2014, I lisas sätestatud kombineeritud nomenklatuuri rubriigi 2403 sätteid tuleb tõlgendada nii, et selliseid vesipiibutubaka koostisosi nagu (1) suhkrusiirup, (2) lõhna- ja maitseained ja/või (3) glütseriin ei loeta „tubakaasendajateks“?

____________

1 ELT 2011, L 176, lk 24.

2 EÜT 1987, L 256, lk 1; ELT eriväljaanne 02/02, lk 382.