Language of document :

A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2019. szeptember 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UAB „Skonis ir kvapas” kontra Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(C-674/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Az alapeljárás felei

Felperes: UAB „Skonis ir kvapas”

Alperes: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló, 2011. június 21-i 2011/64/EU tanácsi irányelv1 2. cikkének (2) bekezdését, hogy a jelen ügy tárgyát képezőhöz hasonló vízipipadohányt (amely [legfeljebb 24%-ban] dohányból, cukorszirupból, glicerinből, aromákból és tartósítószerből áll) a szóban forgó rendelkezés alkalmazásában úgy kell tekinteni, mint amely „részben dohánytól eltérő anyagokat tartalmaz”?

Úgy kell-e értelmezni a 2011/64/EU irányelv 5. cikkének (1) bekezdését – azokban az esetekben is, amelyekben azt az irányelv 2. cikkének (2) bekezdésével összhangban kell értelmezni –, hogy amennyiben valamely dohányzásra alkalmas keverékben – a jelen ügyben vízipipadohányban (a jelen ügyben a vitatott termék) – lévő dohány megfelel a 2011/64/EU irányelv 5. cikke (1) bekezdésében felsorolt kritériumoknak, a keverék egészét fogyasztási dohánynak kell tekinteni, tekintet nélkül arra, hogy az milyen egyéb anyagokat tartalmaz?

Amennyiben a második kérdésre nemleges választ kell adni, úgy kell-e értelmezni a 2011/64/EU irányelv 2. cikkének (2) bekezdését és/vagy 5. cikkének (1) bekezdését, hogy a jelen ügy tárgyát képezőhöz hasonló vitatott termék egészét – amely termék finomra vágott dohány más, folyékony és szokásosan finom állagú anyagokkal (cukorsziruppal, glicerinnel, aromákkal és tartósítószerekkel) történő összekeverésével készül – a szóban forgó irányelv alkalmazásában fogyasztási dohánynak kell tekinteni?

Amennyiben a második kérdésre nemleges választ, az első, valamint a harmadik kérdésre pedig igenlő választ kell adni, úgy kell-e értelmezni a 2011. szeptember 27-i 1006/2011/EU bizottsági rendelettel, a 2012. október 9-i 927/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelettel, a 2013. október 4-i 1001/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelettel és a 2014. október 16-i 1101/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelettel módosított, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet2 I. mellékletében rögzített Kombinált Nómenklatúra 2403-as vámtarifaszáma alatt szereplő rendelkezéseket, hogy a vízipipadohány 1) cukorsziruphoz, 2) aromákhoz és/vagy 3) glicerinhez hasonló összetevői nem tekinthetők „dohánypótlónak”?

____________

1     HL 2011. L 176, 24. o.

2     HL 1987. L 256., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 2. fejezet, 2. kötet, 382. o.