Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 10. septembrī iesniedza Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) – UAB “Skonis ir kvapas”/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Lieta C-674/19)

Tiesvedības valoda – lietuviešu

Iesniedzējtiesa

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Pamatlietas puses

Prasītājs: UAB “Skonis ir kvapas”

Atbildētājs: Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Prejudiciālie jautājumi

1)    Vai Padomes Direktīvas 2011/64/ES 1 (2011. gada 21. jūnijs) par tabakas izstrādājumiem piemērotā akcīzes nodokļa struktūru un likmēm 2. panta 2. punkts, tā piemērošanas nolūkā ir jāinterpretē tādējādi, ka ūdenspīpju tabaka, kāda ir aplūkota izskatāmajā lietā (tas ir, kas sastāv no tabakas (līdz 24 %), cukura sīrupa, glicerīna, aromatizētājiem un konservanta) ir jāuzskata par tādu, kas “[..] daļēji sastāv no vielām, kas nav tabaka”?

2)    Vai Direktīvas 2011/64/ES 5. panta 1. punkts, arī tādos gadījumos, kad tas ir jāskata kopā ar šīs direktīvas 2. panta 2. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka gadījumā, ja tabaka, kas atrodas smēķēšanai paredzētajā maisījumā – šajā gadījumā ūdenspīpju tabakā (izskatāmajā lietā – apstrīdētajā produktā) – atbilst kritērijiem, kas uzskaitīti Direktīvas 2011/64/ES 5. panta 1. punktā, viss šis maisījums jāuzskata par smēķējamo tabaku neatkarīgi no citām tajā esošajām vielām?

3)    Ja uz otro jautājumu tiek atbildēts noliedzoši, vai Direktīvas 2011/64/ES 2. panta 2. punkts un/vai 5. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka viss tāds apstrīdētais produkts, kāds ir aplūkots pamatlietā, kas izgatavots, sajaucot sasmalcinātu tabaku ar citām šķidrām un parasti smalkām vielām (cukura sīrupu, glicerīnu, aromatizētājiem un konservantu), šīs direktīvas piemērošanas nolūkā ir jāuzskata par smēķējamo tabaku?

4)    Ja uz otro jautājumu tiek atbildēts noliedzoši un uz pirmo un trešo jautājumu tiek atbildēts apstiprinoši, vai Kombinētās nomenklatūras 2403. pozīcijas noteikumi, kuri izklāstīti Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 2 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1987. gada 23. jūlijs) I pielikumā, kas ir daļēji grozīts ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1006/2011 (2011. gada 27. septembris), Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 927/2012 (2012. gada 9. oktobris), Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1001/2013 (2013. gada 4. oktobris) un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1101/2014 (2014. gada 16. oktobris), jāinterpretē tādējādi, ka ūdenspīpju tabakas sastāvdaļas tādas kā: 1) cukura sīrups, 2) aromatizētāji un/vai 3) glicerīns nav uzskatāmas par “tabakas aizstājējiem”?

____________

1 OV 2011, L 176, 24. lpp.

2 OV 1987, L 256, 1. lpp., īpašais izdevums latviešu valodā: 2. nodaļa, 2. sējums, 382. lpp.