Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) la 10 septembrie 2019 – UAB „Skonis ir kvapas“/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Cauza C-674/19)

Limba de procedură: lituaniana

Instanța de trimitere

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Părțile din procedura principală

Reclamantă: UAB „Skonis ir kvapas“

Pârât: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Întrebările preliminare

Articolul 2 alineatul (2) din Directiva 2011/64/UE1 a Consiliului din 21 iunie 2011 privind structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat trebuie interpretat în sensul că tutunul pentru pipă cu apă, precum cel în discuție în prezenta cauză [și anume, constând din tutun (până la 24 %), sirop de zahăr, glicerină, arome și agent de conservare] trebuie considerat ca făcând parte din produsele care „constau […] parțial în alte substanțe decât tutunul” în sensul aplicării acestei dispoziții?

Articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2011/64/UE trebuie interpretat, inclusiv atunci când se impune coroborarea cu articolul 2 alineatul (2) din această directivă, în sensul că, în cazul în care tutunul conținut într-un amestec destinat fumatului – în speță tutunul pentru pipă cu apă (în prezenta cauză, produsul în litigiu) – îndeplinește criteriile enumerate la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2011/64/UE, întregul amestec trebuie considerat drept tutun de fumat, indiferent de celelalte substanțe conținute de acesta?

În cazul unui răspuns negativ la a doua întrebare, articolul 2 alineatul (2) și/sau articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2011/64/UE trebuie interpretate în sensul că întregul produs în litigiu, precum cel din procedura principală, fabricat prin combinarea tutunului tăiat fin cu alte substanțe lichide și, în mod normal, fine (sirop de zahăr, glicerină, arome și agent de conservare) trebuie considerat drept tutun de fumat în sensul aplicării acestei directive?

În cazul unui răspuns negativ la a doua întrebare și în cazul unui răspuns afirmativ la prima și la a treia întrebare, dispozițiile poziției 2403 din Nomenclatura combinată care figurează în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/872 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1006/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1001/2013 al Comisiei din 4 octombrie 2013 și prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1101/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014, trebuie interpretate în sensul că asemenea componente ale tutunului pentru pipă cu apă precum (1) siropul de zahăr, (2) aromele și/sau (3) glicerina nu trebuie considerate „înlocuitori de tutun”?

____________

1     JO 2011, L 176, p. 24.

2     JO 1987, L 256, p. 1, Ediţie specială, 02/vol. 4, p. 3