Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 10. septembra 2019 – „Skonis ir kvapas“ UAB/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Zadeva C-674/19)

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: „Skonis ir kvapas“ UAB

Tožena stranka: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 2(2) Direktive Sveta 2011/64/EU1 z dne 21. junija 2011 o strukturi in stopnjah trošarine, ki velja za tobačne izdelke razlagati tako, da je treba za tobak za vodno pipo, za kakršnega gre v obravnavani zadevi (ki je sestavljen iz tobaka (do 24 %), sladkornega sirupa, glicerina, aromatičnih snovi in konzervansa), šteti, da „[…] deloma vsebuj[e] snovi, ki niso tobak“ za namene uporabe te določbe?

2.    Ali je treba člen 5(1) Direktive 2011/64/EU – tudi v primerih, v katerih ga je treba razlagati skupaj s členom 2(2) te direktive – razlagati tako, da je treba, če tobak, ki je vsebovan v mešanici, namenjeni za kajenje – v obravnavani zadevi tobak za vodno pipo (sporni izdelek v obravnavani zadevi) – ustreza merilom iz člena 5(1) Direktive 2011/64/EU, celotno mešanico šteti za tobak za kajenje, ne glede na druge snovi, ki so vsebovane v njej?

3.    Če je odgovor na drugo vprašanje nikalen, ali je treba člen 2(2) in/ali člen 5(1) Direktive 2011/64/EU razlagati tako, da je treba celoten sporni izdelek, kot je ta v postopku v glavni stvari, ki je proizveden z mešanjem drobno rezanega tobaka z drugimi tekočimi snovmi in običajno drobnimi delci snovi (sladkorni sirup, glicerin, aromatične snovi in konzervans), za uporabo te direktive šteti za tobak za kajenje?

4.    Ali je treba, če je odgovor na drugo vprašanje nikalen, na prvo in tretje vprašanje pa pritrdilen, določbe v tarifni številki 2403 Kombinirane nomenklature, določene v Prilogi I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/872 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 1006/2011 z dne 27. septembra 2011, Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 927/2012 z dne 9. oktobra 2012, Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1001/2013 z dne 4. oktobra 2013 in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1101/2014 z dne 16. oktobra 2014, razlagati tako, da pomenijo, da se takih sestavin tobaka za vodno pipo, kot so (1) sladkorni sirup, (2) aromatične snovi in/ali (3) glicerin, ne sme obravnavati kot „tobačne nadomestke“?

____________

1 UL 2011, L 176, str. 24.

2 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 2, str. 382.