Language of document :

2019 m. rugsėjo 3 d. Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš IR

(Byla C-649/19)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Spetsializiran nakazatelen sad

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

IR

Prejudiciniai klausimai

Ar Direktyvos 2012/131 4 straipsnyje (visų pirma 4 straipsnio 3 dalyje), 6 straipsnio 2 dalyje ir 7 straipsnio 1 dalyje numatytos kaltinamojo teisės suteikiamos pagal Europos arešto orderį suimtam kaltinamajam?

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar Pagrindų sprendimo 2002/584 8 straipsnį reikia aiškinti taip, kad pagal jį leidžiama daryti Europos arešto orderio turinio pakeitimą, susijusį su priede nustatyta forma, visų pirma į šią formą įterpti naują tekstą dėl prašomo perduoti asmens teisės apskųsti nacionalinį arešto orderį ir Europos arešto orderį išduodančiosios valstybės narės teisminėms institucijoms?

Jei į antrąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai: ar su Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 12 konstatuojamąja dalimi ir 1 straipsnio 3 dalimi, Direktyvos 2012/13/ES 4 straipsniu, 6 straipsnio 2 dalimi ir 7 straipsnio 1 dalimi bei Chartijos 6 ir 47 straipsniais suderinama tai, kad Europos arešto orderis išduodamas tiksliai laikantis priede nustatytos formos reikalavimų (t. y. prašomo perduoti asmens neinformuojant apie teises, kuriomis jis gali remtis išduodančiojoje teisminėje institucijoje), o išduodančioji teisminė institucija, sužinojusi apie asmens suėmimą, nedelsdama jį informuoja apie jo teises ir jam atsiunčia atitinkamus dokumentus?

Ar tuo atveju, jei nėra jokios kitos teisinės priemonės užtikrinti pagal Europos arešto orderį suimto asmens teises pagal Direktyvos 2012/13/ES 4 straipsnį, visų pirma 4 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 2 dalį ir 7 straipsnio 1 dalį, galioja Pagrindų sprendimas 2002/584?

____________

1 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/13/ЕS dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese (OL L 142, 2012, p. 1).