Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 3. septembrī iesniedza Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgārija) – kriminālprocess pret IR

(Lieta C-649/19)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Spetsializiran nakazatelen sad

Pamata kriminālprocesa dalībnieks

IR

Prejudiciālie jautājumi

Vai apsūdzētās personas tiesības saskaņā ar Direktīvas 2012/13 1 4. pantu (it īpaši tiesības saskaņā ar 4. panta 3. punktu), saskaņā ar 6. panta 2. punktu un saskaņā ar 7. panta 1. punktu ir spēkā arī attiecībā uz apsūdzētu personu, kas ir apcietināta, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi?

Ja atbilde uz šo ir apstiprinoša: vai Pamatlēmuma 2002/584 8. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to tiek pieļautas izmaiņas Eiropas apcietināšanas ordera saturā attiecībā uz pielikumā norādīto veidlapu, it īpaši jauna teksta iekļaušana šajā veidlapā saistībā ar pieprasītās personas tiesībām izsniegšanas dalībvalsts tiesu iestādēs apstrīdēt valsts lēmumu par apcietinājuma piemērošanu un Eiropas apcietināšanas orderi?

Ja atbilde uz otro jautājumu ir noliedzoša: vai Pamatlēmuma 2002/584/TI 12. apsvērumam, 1. panta 3. punktam, Direktīvas 2012/13/ES 4. pantam, 6. panta 2. punktam un 7. panta 1. punktam un Hartas 6. un 47. pantam atbilst tas, ja Eiropas apcietināšanas orderis tiek izsniegts, stingri ievērojot veidlapu atbilstoši pielikumam (t.i., neinformējot pieprasīto personu par tās tiesībām izsniegšanas tiesu iestādē), un izsniegšanas tiesu iestāde pēc tam, kad tā uzzina par personas apcietināšanu, nekavējoties to informē par tai paredzētajām tiesībām un nosūta tai attiecīgos dokumentus?

Vai tad, ja nepastāv neviens cits tiesisks līdzeklis, lai nodrošinātu tādas personas tiesības, kas apcietināta, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi, saskaņā ar Direktīvas 2012/13/ЕS 4. pantu, it īpaši tiesības saskaņā ar 4. panta 3. punktu, saskaņā ar 6. panta 2. punktu un saskaņā ar 7. panta 1. punktu, Pamatlēmums 2002/584 ir spēkā esošs?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/13/ES (2012. gada 22. maijs) par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā (OV 2012, L 142, 1. lpp.).