Language of document :

Appel iværksat den 14. august 2019 af Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 6. juni 2019 i sag T-209/18 – Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

(Sag C-613/19 P)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ved advokat C. Klawitter)

De andre parter i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Autec AG

Den Europæiske Unions Domstol (Afdeling for bevilling af appel) har ved kendelse af 24. oktober 2019 besluttet, at appellen ikke admitteres, og at Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG bærer sine egne omkostninger.

____________