Language of document :

Valitus, jonka Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG on tehnyt 14.8.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-209/18, Porsche v. EUIPO, 6.6.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-613/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (edustaja: C. Klawitter, Rechtsanwalt)

Muut osapuolet: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja Autec AG

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 24.10.2019 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan myöntämättä ja velvoittanut Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________