Language of document :

Odvolanie podané 14. augusta 2019: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) zo 6. júna 2019 vo veci T-209/18, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

(vec C-613/19 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (v zastúpení: C. Klawitter, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Autec AG

Uznesením z 24. októbra 2019 Súdny dvor Európskej únie (komora príslušná prijímať odvolania) rozhodol, že odvolanie sa neprijíma a odvolateľka znáša svoje vlastné trovy konania.

____________