Language of document :

Pritožba, ki jo je Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG vložila 14. avgusta 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 6. junija 2019 v zadevi T-209/18, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG/EUIPO

(Zadeva C-613/19 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnica: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (zastopnik: C. Klawitter, rechtsanwalt)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Autec AG

Sodišče Evropske unije (senat za dopustitev pritožb) s sklepom z dne 24. oktobra 2019 ni dopustilo pritožbe in je odločilo, da pritožnica nosi svoje stroške.

____________