Language of document :

2019 m. rugpjūčio 1 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. birželio 11 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-138/18 De Esteban Alonso / Komisija

(Byla C-591/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama B. Mongin ir J. Baquero Cruz

Kita proceso šalis: Fernando De Esteban Alonso

Apeliantės reikalavimai

panaikinti 2019 m. birželio 11  sprendimą (T-138/18),

atmesti pirmojoje instancijoje pareikštą ieškinį,

priteisti iš F. De Esteban visas bylinėjimosi abiejose instancijose išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pateikdama pirmąjį apeliacinio skundo pagrindą, grindžiamą klaida, padaryta teisiškai kvalifikuojant veikas pagal Komisijos sprendimo Nr. 1999/396 4 straipsnį, Komisija teigia, kad Bendrasis Teismas neturėjo padaryti išvados, jog F. De Esteban turi būti „prilygintas“ asmenims, kurių pavardės nurodytos rašte, kurį 2003 m. kovo 19 d. OLAF nusiuntė Prancūzijos valdžios institucijoms, arba bent jau laikomas asmeniškai dalyvavusiu vykdant veikas, kai suinteresuotasis asmuo nepriklauso nė vienai iš šių kategorijų.

Antrasis pagrindas grindžiamas tuo, kad buvo klaidingai teisiškai aiškinama Reglamento Nr. 1073/1999 9 straipsnio 4 dalis, pagal kurią gavusios OLAF ataskaitą institucijos turi imtis „tokių veiksmų, konkrečiai - drausminių ar teisinių, kokių reikalauja tokių tyrimų rezultatai“. Komisija mano, kad ši nuostata negali būti aiškinama a contrario, kaip ribojanti diskreciją, kurią ji turi gindama Sąjungos interesus ir visų pirma kaip draudžianti jai būti civiline šalimi ir pateikti skundą nacionalinėms valdžios institucijoms, kai ji mano, kad to reikia atsižvelgdama į turimą informaciją, įskaitant etapu iki galimos OLAF ataskaitos parengimo.

Pateikdama papildomą trečiąjį pagrindą Komisija teigia, kad Bendrasis Teismas negalėjo patenkinti ieškinio dėl žalos atlyginimo, nesant priežastinio ryšio. Bendrasis Teismas nepagrįstai nukrypo nuo savo jurisprudencijos, pagal kurią nėra pakankamai tiesioginio priežastinio ryšio tarp OLAF informacijos perdavimo nacionalinėms valdžios institucijoms ir tariamai patirtos žalos.

____________