Language of document :

Recurs introdus la 1 august 2019 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 11 iunie 2019 în cauza T-138/18, De Esteban Alonso/Comisia

(Cauza C-591/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Mongin și J. Baquero Cruz, agenți)

Cealaltă parte din procedură: Fernando De Esteban Alonso

Concluziile recurentei

Anularea Hotărârii din 11 iunie 2019 (T-138/18);

respingerea acțiunii introduse în primă instanță;

obligarea domnului De Esteban la plata tuturor cheltuielilor de judecată aferente celor două proceduri.

Motivele și principalele argumente

Prin intermediul primului motiv de recurs, întemeiat pe o eroare în calificarea juridică a situației de fapt în raport cu articolul 4 din Decizia 1999/396 a Comisiei, aceasta susține că Tribunalul nu ar fi trebuit să considere că domnul De Esteban trebuia să fie „asimilat” persoanelor vizate nominal în nota trimisă de OLAF autorităților franceze la 19 martie 2003 sau cel puțin considerat ca fiind implicat personal în situația de fapt, în condițiile în care persoana interesată nu făcea parte din niciuna dintre aceste categorii.

Al doilea motiv este întemeiat pe o interpretare eronată în drept a articolului 9 alineatul (4) din Regulamentul nr. 1073/1999, potrivit căruia instituțiile trebuie ca, față de raportul prezentat de OLAF, să „ia acele măsuri, îndeosebi disciplinare sau judiciare […] pe care rezultatele investigațiilor [le] reclamă”. Comisia consideră că această dispoziție nu poate fi interpretată a contrario ca limitând discreția de care dispune în apărarea intereselor Uniunii și, în special, ca interzicându-i să se constituie parte civilă și să depună plângere în fața autorităților naționale atunci când consideră oportun în lumina informațiilor de care dispune, inclusiv într-un stadiu anterior adoptării unui eventual raport al OLAF.

Prin intermediul celui de al treilea motiv, prezentat cu titlu subsidiar, Comisia susține că Tribunalul nu putea admite acțiunea în despăgubire, în lipsa legăturii de cauzalitate. Tribunalul s-ar fi îndepărtat în mod necuvenit de jurisprudența sa potrivit căreia nu există o legătură de cauzalitate suficient de directă între transmiterea informațiilor de către OLAF autorităților naționale și prejudiciul pretins suferit.

____________