Language of document :

Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 1. avgusta 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 11. junija 2019 v zadevi T-138/18, De Esteban Alonso/ Komisija

(Zadeva C-591/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Evropska komisija (zastopnika: B. Mongin in J. Baquero Cruz, agenta)

Druga stranka v postopku: Fernando De Esteban Alonso

Predlogi

Razglasitev sodbe z dne 11. junija 2019 za nično (T-138/18);

zavrnitev tožbe, vložene na prvi stopnji;

naložitev celotnih stroškov na obeh stopnjah A. De Estebanu.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

S prvim pritožbenim razlogom, ki se nanaša na kršitev pravne opredelitve dejstev v zvezi s členom 4 Sklep Komisije št. 1999/396, Komisija trdi, da Splošno sodišče ne bi smelo šteti, da je treba A. De Estebana „enačiti“ z osebami, ki so poimensko naštete v dopisu, ki ga je Evropski urad za boj proti goljufijam 19. marca 2003 poslal francoskim organom, ali da je bil vsaj osebno vpleten v dogodke, saj v zvezi z njim ni mogoče ugotoviti nič od navedenega.

Drugi pritožbeni razlog se nanaša na napačno razlago člena 9(4) Uredbe št. 1073/1999, v skladu s katerim institucija v zvezi s poročilom Evropskega urada za boj proti goljufijam „sproži ustrezne postopke, predvsem disciplinske ali sodne, kakor zahtevajo rezultati teh preiskav […]“. Komisija meni, da te določbe ni mogoče razlagati a contrario tako, da omejuje njeno diskrecijsko pravico v zvezi z interesi Unije in zlasti ne tako, da ji prepoveduje vložiti premoženjskopravni zahtevek oziroma vložiti pritožbo pri nacionalnih organih, kadar meni, da je to glede na informacije, s katerimi razpolaga, potrebno, in to tudi pred morebitnim sprejetjem poročila Evropskega urada za boj proti goljufijam.

S tretjim pritožbenim razlogom, navedenim podredno, Komisija trdi, da Splošno sodišče zaradi neobstoja vzročne zveze ne bi smelo ugoditi odškodninskemu zahtevku. Splošno sodišče naj bi odstopilo od svoje sodne prakse, v skladu s katero med domnevno škodo in tem, da je Evropski urad za boj proti goljufijam nacionalnim organom predložil informacije, ni dovolj neposredne vzročne zveze.

____________