Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour d'appel de Paris (Francie) dne 8. října 2019 – Moldavská republika v. Société Komstroy, právní nástupkyně společnosti Energoalians

(Věc C-741/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour d'appel de Paris

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Moldavská republika

Odpůrkyně: Société Komstroy, právní nástupkyně společnosti Energoalians

Předběžné otázky

Musí být čl. 1 odst. 6 Smlouvy o energetické chartě vykládán v tom smyslu, že pohledávka vyplývající ze smlouvy o prodeji elektřiny, která nezahrnuje žádný vklad ze strany investora v hostitelském státě, může být považována za „investici“ ve smyslu uvedeného článku?

Musí být čl. 26 odst. 1 Smlouvy o energetické chartě vykládán v tom smyslu, že investicí se rozumí i nabytí pohledávky investorem pocházejícím ze smluvní strany v případě, kdy tato pohledávka vznikla hospodářskému subjektu nepocházejícímu ze žádného smluvního státu?

Musí být čl. 26 odst. 1 Smlouvy o energetické chartě vykládán v tom smyslu, že pohledávka náležející investorovi, která vyplývá z prodeje elektřiny dodané na hranice hostitelského státu, může představovat investici provedenou na území jiné smluvní strany i v případě, že investor nevyvinul na jejím území žádnou hospodářskou činnost?

____________