Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. rujna 2019. uputio Finanzgericht Düsseldorf (Njemačka) – Von Aschenbach & Voss GmbH protiv Hauptzollamt Duisburg

(predmet C-708/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Finanzgericht Düsseldorf

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Von Aschenbach & Voss GmbH

Tuženik: Hauptzollamt Duisburg

Prethodna pitanja

1. Je li članak 1. stavak 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/271 od 16. veljače 2017. o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Uredbom Vijeća (EZ) br. 925/2009 na uvoz određene aluminijske folije podrijetlom iz Narodne Republike Kine na uvoz neznatno izmijenjene određene aluminijske folije1 nevaljan jer se njime povređuje članak 13. stavak 1. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije2 tako što je odredbom antidampinška pristojba, koja je Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/2384 od 17. prosinca 2015. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih aluminijskih folija podrijetlom iz Narodne Republike Kine te o prekidu postupka za uvoz određenih aluminijskih folija podrijetlom iz Brazila nakon revizije nakon isteka mjere u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/20093 uvedena za aluminijske folije za domaćinstvo, također proširena na aluminijske konverterske folije te se izuzeće aluminijske konverterske folije od antidampinške pristojbe predviđa samo pod uvjetima utvrđenima u članku 1. stavku 4. Provedbene uredbe 2017/271?

2. Je li članak 1. stavak 1. Provedbene uredbe 2017/271 nevaljan jer je Komisija počinila očitu pogrešku u ocjeni prilikom donošenja te uredbe s obzirom na to da za njezinu pretpostavku da je u pogledu 80 % proizvoda iz ispitnog postupka riječ o neznatno izmijenjenim proizvodima, ne postoji dostatni valjani razlog?

3. Je li članak 1. stavak 1. Provedbene uredbe 2017/271 nevaljan jer je Komisija počinila očitu pogrešku u ocjeni prilikom donošenja te uredbe s obzirom na to da nije ispitala krajnju uporabu uvezenih aluminijskih folija u Uniji?

____________

1 SL 2017., L 40, str. 51.

2 SL 2016., L 176, str. 21.

3 SL 2015., L 332, str. 63.