Language of document :

A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2019. szeptember 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Von Aschenbach & Voss GmbH kontra Hauptzollamt Duisburg

(C-708/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperes: Von Aschenbach & Voss GmbH

Alperes: Hauptzollamt Duisburg

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.    Érvénytelen-e a Kínai Népköztársaságból származó egyes alumíniumfóliák behozatalára a 925/2009/EK tanácsi rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vámnak a kismértékben módosított egyes alumíniumfóliák behozatalára történő kiterjesztéséről szóló, 2017. február 16-i (EU) 2017/271 bizottsági végrehajtási rendelet1 1. cikkének (1) bekezdése, mivel ellentétes az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet2 13. cikkének (1) bekezdésével, mivel e rendelkezés az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően a Kínai Népköztársaságból származó egyes alumíniumfóliák behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a Brazíliából származó egyes alumíniumfóliák behozatalára vonatkozó eljárás megszüntetéséről szóló, 2015. december 17-i (EU) 2015/2384 bizottsági végrehajtási rendelet3 szerint a háztartási alumíniumfóliára kivetett dömpingellenes vámot kiterjesztette a továbbfeldolgozásra szánt alumíniumfóliára is, és csak a 2017/271 végrehajtási rendelet 1. cikkének (4) bekezdésében foglalt feltételek mellett írja elő a továbbfeldolgozásra szánt alumíniumfóliának a dömpingellenes vám alóli mentesítését?

2.    Érvénytelen-e a 2017/271 végrehajtási rendelet 1. cikkének (1) bekezdése, mivel a Bizottság nyilvánvaló értékelési hibát követett el a 2017/271 végrehajtási rendelet elfogadása során, mivel nem kellően megalapozott az a feltételezése, hogy a vizsgált termékek 80%-a kismértékben módosított termék?

3.    Érvénytelen-e a 2017/271 végrehajtási rendelet 1. cikkének (1) bekezdése, mivel a Bizottság nyilvánvaló értékelési hibát követett el a 2017/271 végrehajtási rendelet elfogadása során, mivel nem vizsgálta a behozott alumíniumfóliának az Európai Unióban történő végfelhasználását?

____________

1 HL 2017. L 40., 51. o.

2 HL 2016. L 176., 21. o.

3 HL 2015. L 332., 63. o.