Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Düsseldorf (Germania) la 25 septembrie 2019 – Von Aschenbach & Voss GmbH/Hauptzollamt Duisburg

(Cauza C-708/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht Düsseldorf

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Von Aschenbach & Voss GmbH

Pârâtă: Hauptzollamt Duisburg

Întrebările preliminare

Articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/271 al Comisiei din 16 februarie 2017 de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CE) nr. 925/2009 al Consiliului asupra importurilor de anumite folii de aluminiu originare din Republica Populară Chineză la importurile de anumite folii de aluminiu ușor modificate - Regulamentul 2017/2711  - este lipsit de validitate pentru motivul că încalcă articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene - Regulamentul 2016/10362  - prin faptul că dispoziția a extins taxa antindumping introdusă în legătură cu folia din aluminiu de uz casnic în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2384 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite folii din aluminiu originare din Republica Populară Chineză și de încheiere a procedurii privind importurile de anumite folii din aluminiu originare din Brazilia, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului - Regulamentul 2015/23843  - de asemenea în ceea ce privește folia convertoare de aluminiu, prevăzând o scutire de la taxa antidumping pentru folia convertoare de aluminiu numai în condițiile prevăzute la articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul 2017/271?

Articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare 2017/271 este lipsit de validitate pentru motivul că, la adoptarea Regulamentului de punere în aplicare 2017/271, Comisia a făcut o apreciere evident eronată, având în vedere că ipoteza sa potrivit căreia 80 % din produsele care fac obiectul anchetei ar fi produse ușor modificate nu este justificată suficient?

Articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare 2017/271 este lipsit de validitate pentru motivul că la adoptarea Regulamentului de punere în aplicare 2017/271, Comisia a făcut o apreciere vădit eronată, având în vedere că aceasta nu a examinat utilizarea finală a foliei de aluminiu importate în UE?

____________

1 JO 2017, L 40, p. 51.

2 JO 2016, L 176, p. 21.

3 JO 2015, L 332, p. 63.