Language of document :

Tužba podnesena 25. listopada 2019. – Europska komisija protiv Republike Poljske

(predmet C-791/19)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: K. Banks, H. Krämer, S. L. Kalėda, agenti)

Tuženik: Republika Poljska

Tužbeni zahtjev

Komisija od Suda zahtijeva da:

1.    utvrdi da:

time što je dopustila da se sadržaj sudskih odluka može kvalificirati kao stegovna povreda u pogledu sudaca općih sudova (čl. 107. st. 1. Zakona o ustrojstvu općih sudova i čl. 97. st. 1. i 3. Zakona o Vrhovnom sudu),

time što nije osigurala neovisnost i nepristranost stegovnog vijeća Vrhovnog suda, u čijoj je nadležnosti nadzor odluka donesenih u stegovnim postupcima protiv sudaca (čl. 3. t. 5., čl. 27. i čl. 73. st. 1. Zakona o Vrhovnom sudu, u vezi s čl. 9.a Zakona o državnom sudbenom vijeću),

time što predsjedniku stegovnog vijeća Vrhovnog suda dodjeljuje diskrecijsku ovlast određivanja stegovnog suda nadležnog za prvostupanjski postupak u predmetima protiv sudaca općih sudova (čl. 110. st. 3. i čl. 114. st. 7. Zakona o ustrojstvu općih sudova), a samim time ne osigurava da u stegovnom postupku odlučuje „zakonom ustanovljen” sud i

time što Ministru pravosuđa dodjeljuje ovlast imenovanja Dužnosnika ministra pravosuđa za stegovni postupak (čl. 112.b Zakona o ustrojstvu općih sudova), a samim time ne osigurava da se o stegovnim predmetima protiv sudaca općih sudova odluči u razumnom roku i time što predviđa da: radnje u vezi s određivanjem branitelja i njegovim preuzimanjem obrane ne prekidaju tijek stegovnog postupka (čl. 113.a Zakona o ustrojstvu općih sudova) i da se pred stegovnim sudom vodi postupak usprkos opravdanom izostanku pozvanog okrivljenika ili njegova branitelja (čl. 115.a st. 3. Zakona o ustrojstvu općih sudova), a samim time ne osigurava prava obrane sudaca općih sudova,

Republika Poljska nije ispunila obveze koje ima na temelju čl. 19. st. 1. drugog podstavka UEU-a, i da:

time što je dopustila da se mogućnošću pokretanja stegovnog postupka ograniči pravo sudova na upućivanje Sudu zahtjeva za prethodnu odluku,

Republika Poljska nije ispunila obveze koje ima na temelju čl. 267. drugog i trećeg stavka UFEU-a.

2.    Republici Poljskoj naloži snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Kao prvo, što se tiče povrede čl. 19 st. 1. drugog podstavka UEU-a, Komisija ističe da sporni propisi i. dopuštaju da se sadržaj sudskih odluka može kvalificirati kao stegovna povreda, ii. ne osiguravaju neovisnost i nepristranost stegovnog vijeća Vrhovnog suda, u čijoj je nadležnosti nadzor odluka donesenih u stegovnim postupcima, iii. predsjedniku stegovnog vijeća Vrhovnog suda dodjeljuju diskrecijsku ovlast određivanja stegovnog suda nadležnog za prvostupanjski postupak u predmetima protiv sudaca općih sudova, a samim time ne osigurava da u stegovnom postupku odlučuje „zakonom ustanovljen” sud, iv. ne osiguravaju da se o stegovnim predmetima protiv sudaca općih sudova odluči u razumnom roku niti osiguravaju prava obrane okrivljenog suca.

Kao drugo, što se tiče povrede čl. 267. drugog i trećeg stavka UFEU-a, Komisija ističe da se spornim nacionalnim propisima dopušta da se mogućnošću pokretanja stegovnog postupka ograniči pravo sudova na upućivanje Sudu zahtjeva za prethodnu odluku.

____________