Language of document :

2019. október 25-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

(C-791/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: K. Banks, H. Krämer, S. L. Kalėda meghatalmazottak)

Alperes: Lengyel Köztársaság

Kereseti kérelmek

1.    A Bíróság állapítsa meg, hogy a Lengyel Köztársaság azzal, hogy

lehetővé tette, hogy a bírósági határozatok tartalmát fegyelmi vétségnek lehessen minősíteni a rendes bíróságok bírái tekintetében (a rendes bíróságok szervezetéről szóló törvény 107. cikkének 1. §-a, valamint a legfelsőbb bíróságról szóló törvény 97. cikkének 1. és 3. §-a),

nem garantálja a legfelsőbb bíróság fegyelmi tanácsának függetlenségét és pártatlanságát, amelynek hatáskörébe tartozik azoknak a határozatoknak a felülvizsgálata, amelyeket a bírákkal szembeni fegyelmi eljárások keretében fogadtak el (a legfelsőbb bíróságról szóló törvény 3. cikkének 5. pontja, 27. cikke és 73. cikkének 1. §-a, a nemzeti igazságszolgáltatási tanácsról szóló törvény 9a. cikkével összefüggésben),

diszkrecionális jogkört biztosít a legfelsőbb bíróság fegyelmi tanácsa elnökének ahhoz, hogy kijelölje az első fokon hatáskörrel rendelkező fegyelmi bíróságot a rendes bíróságok bíráival kapcsolatos ügyekben (a rendes bíróságok szervezetéről szóló törvény 110. cikkének 3. §-a és 114. cikkének 7. §-a), és ezért nem biztosítja, hogy a fegyelmi ügyekben döntő bíróság „törvény által létrehozott” bíróság legyen, valamint

hatáskört biztosít az igazságügyi miniszternek ahhoz, hogy kinevezze az igazságügyi miniszter fegyelmi ügyekben eljáró meghatalmazottját (a rendes bíróságok szervezetéről szóló törvény 112b. cikke), ezért nem biztosítja, hogy a rendes bíróságok bíráival szembeni fegyelmi ügyeket észszerű időn belül vizsgálják meg, továbbá annak előírásával, hogy a képviselő kijelöléséhez, valamint a képviselő általi védelem ellátásához kapcsolódó cselekmények nem függesztik fel a fegyelmi eljárást (a rendes bíróságok szervezetéről szóló törvény 113a. cikke), és hogy a fegyelmi bíróság a fegyelmi ügyben érintett bíró vagy képviselője igazolt távolléte ellenére folytassa az eljárást (a rendes bíróságok szervezetéről szóló törvény 115a. cikkének 3. §-a), nem biztosítja a rendes bíróságoknak a fegyelmi ügyben érintett bíráit megillető védelemhez való jogot,

nem teljesítette az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdéséből eredő kötelezettségeit, valamint

annak lehetővé tételével, hogy fegyelmi eljárás kilátásba helyezésével korlátozzák a bíróságok azon jogát, hogy előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdéseket intézzenek a Bírósághoz,

a Lengyel Köztársaság nem teljesítette az EUMSZ 267. cikk második és harmadik bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2.    a Lengyel Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Először is az EUSZ 19. cikk (1) bekezdése második albekezdésének a megsértésével kapcsolatban a Bizottság előadja, hogy a kérdéses rendelkezések i. lehetővé teszik, hogy a bírósági határozatok tartalmát fegyelmi vétségnek lehessen minősíteni, ii. nem garantálják a legfelsőbb bíróság fegyelmi tanácsának függetlenségét és pártatlanságát, amelynek hatáskörébe tartozik a fegyelmi eljárások során hozott határozatok felülvizsgálata, iii. diszkrecionális jogkört biztosítanak a legfelsőbb bíróság fegyelmi tanácsa elnökének ahhoz, hogy kijelölje az első fokon hatáskörrel rendelkező fegyelmi bíróságot a rendes bíróságok bíráival kapcsolatos ügyekben, és ezért nem biztosítják, hogy a fegyelmi ügyekben döntő bíróság „törvény által létrehozott” bíróság legyen, iv. nem biztosítják, hogy a rendes bíróságok bíráival szembeni fegyelmi ügyeket észszerű időn belül vizsgálják meg, valamint nem biztosítják a fegyelmi ügyben érintett bírákat megillető védelemhez való jogot sem.

Másodszor az EUMSZ 267. cikk második és harmadik bekezdésének megsértésével kapcsolatban a Bizottság előadja, hogy a vitatott nemzeti rendelkezések lehetővé teszik, hogy fegyelmi eljárás kilátásba helyezésével korlátozzák a bíróságok azon jogát, hogy előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdéseket intézzenek a Bírósághoz.

____________